Konstsmed Örjan Holm

Örjan är en smed som formger och tillverkar smide i egen regi sedan 35 år. I butiken hittar man bland annat hans populära stumpstakar och en eldsprutande drake!

 

Hemsida: www.konstsmed.se

Tele: 070-580 23 11