Petra Juneholm – Contactavis

Contactvis drivs av Urban och Petra Juneholm. Petra är bland annat utbildad Gestaltpsykoterapeut, Handledare och Mindfulnessinstruktör. Innan har hon arbetat ca 20 år som Hälsovetare med folkhälso- och hälsofrågor, arbetsinriktad rehabilitering, stresshantering, förändrings- och utvecklingsfrågor och hälsa på arbetsplatsen.

 

Hemsida: www.contactvis.se

Tele: 070-793 59 00